Eyüp Belediyesi Genç Akademi

İktisadi İlahiyat
KATILIM FORMU
  • Kara Süleyman Tekkesi
  • 09 Ekim 2015 / 12 Kasım 2015
  • 19:00 - 20:30

Giriş ve Tanıtım;

 

İktisadi ilahiyat din ile iktisat ilişkilerini inceleyen yeni bir bilim dalı olmakla birlikte yalnızca bu iki disiplin ile sınırlı kalmadan psikolojiden astronomiye, sosyolojiden tarih bilimine, antropolojiden hukuka kadar birçok konunun derin analizini gerekli kılan geniş bir alanı kapsıyor. Bütün bu alanlar arasında irtibatın akademik ölçüden sağlanarak ideal bir yaşam formunun yöntemleri üzerinde gerçekleştirilecek olan İktisadi İlahiyat programında zihinlerdeki kopukluk giderilerek bütüncül bir düşünce sisteminin temelleri atılır. Bu programda yenilenmiş kadim bir paradigma ile eski iktisadın bozduğu toplumsal dokuyu ve tahrip ettiği ferdi zihin yapılarını yeniden şekillendirmek ve böylelikle yeryüzü sakinlerinin hedeflediği müreffeh bir hayatın gerçekleşmesine katkıda bulunması amaçlıyoruz. Daha önce ülkemizde ve Dünyada ele alınmamış bu çerçeveyi Genç Akademi üyeleri ile masaya yatırıyor ve akademik yöntemler ile işlenecek seminer programlarına ek olarak kültürel ve sosyal etkinlikler ile entegre hale getiriyoruz.

 

Neden İktisadi İlahiyat?

 

Modern insanın en büyük sorunları ekonomik kaynaklıdır. Hatta araştırmalara göre yine boşanmaların da en başta gelen nedeni ekonomiktir. Maneviyattan yoksun bir neslin elbette ekonominin vaat ettiği yeryüzü cennetinde cehennemi yaşaması kaçınılmazdır. İşte iktisadi ilahiyat, gözünü yeryüzüne, yakın dünyaya dikmiş, hukuku ve ideal sosyal düzene şahit olunan dünyayı unutmuş insanı tekrar sorgulamaya ve araştırmaya teşvik edecek, böylece insanlığın aradığı saadete ulaşmasına yardımcı olmayı kendisine gaye edinmiş bir öğretidir. Mutlu olmak isteyen her insan 'iktisadi ilahiyat' programından istifade edebilecektir.

 

Programa Kimler Katılabilir?

 

“İktisadi İlahiyat” programı ilk gününden son gününe kadar akademik metotların takip edilerek çeşitli disiplinlerin bütüncül bir yorum ile ele alınacağı süreci kapsar. Bu program ismi itibari ile sadece iktisat ya da ilahiyat ile ilgilenenler için değil aynı zamanda sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, astronomi, antropoloji, iletişim, hukuk, mühendislik ve çevre ile ilgilenenlerin istifadesine açıktır. Okul hayatını hali hazırda devam ettirenlerin akademik kariyerlerinde ve sosyal hayatlarında aktif şekilde kullanacakları iktisadi ilahiyat disiplini uzun vadede konunun bilimsel incelemelerinde yoğunlaşmak isteyen araştırmacılar için büyük bir fırsat sunuyor.

 

Eyüp Genç Akademi İktisadi İlahiyat

 

Program Ne Kadar Sürecek?

 

“İktisadi İlahiyat” programı haftada bir seminer programı şeklinde düzenlenecek olmanın yanında en az 16 hafta, entegre hale getirilecek olan sosyo-kültürel etkinlikler neticesinde en fazla 20 hafta kadar sürecektir. Katılımcılar yalnızca seminer programlarına katılmak ile kalmayıp aynı zamanda grup çalışmalarında bir araya gelerek akademik disiplinde danışmanları eşliğinde akademik okuma, yazma çalışmalarında bulunacak, farklı modülde etkinlikler ile sosyal çalışmaların içinde bulunarak kalıcı bir çıktının üretilmesini sağlayacaklardır.

 

Dersler Nasıl İşlenecek?

 

Entegre bir süreci kapsayan İktisadi İlahiyat programı seminerlere ek olarak derslerin kendi içerisinde tartışılacağı grup toplantılarını, matbu ve internet üzerinden yapılacak yayınları, Genç Akademi tarafından temin edilecek kitaplar ile okumaları, konu üzerine medya takibi, makale yazımları ve açık oturumları kapsar. “İktisadi İlahiyat” programı bir seminerler dizisi olmanın ötesinde belli bir süre zarfında enstitü çalışması şeklinde kurgulanmıştır.


 

Programın sonunda katılımcıların kazanımları neler olacaktır?

 

Program sonunda katılımcı modern ekonomik sistemin felsefesini, yapısını anlamış olmakla birlikte bu felsefeye, paradigmaya alternatif bir paradigma ile tanışmış olacaktır ki bu, Anadolu topraklarının insanlarının yüzyıllardır aşina olduğu milli, kültürel değerlere uygun bir paradigmadır. Böylelikle, katılımcılar hem yaşadıkları çağın farkına varacak, hem de çağın tutsak edici zamanını  aşarak çağın zamanını belirleme imkanına da kavuşacaklardır. Katılımcılar programın sonunda dünyada ilk defa ciddi bir şekilde ele alınan iktisadi ilahiyat programı ile dedikodu ile iktisadın ilişkisini ele alacaklar, dil bilimi ile sosyal çeşitliliği analiz edecekler ve etik ile ahlak tartışmalarından ekonomik kalkınmaya kadar birçok konuda bütüncül bir yaklaşıma sahip olacaklar.  


 

İktisadi İlahiyat Programının Eğitmeni Kimdir?

 

Dr. Melih Oktay

 

İstanbul'da doğan Melih Oktay (1982). Galatasaray Lisesi (ortaokul), Robert Koleji (lise), ABD Franklin & Marshall Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme ve Toplum Bölümü, Lisans) ve ABD Brandeis Üniversitesi Uluslararası İdari Bilimler Fakültesi'nden (Uluslararası Finans ve Ekonomi, Yüksek Lisans) mezun oldu. Hâlen İstanbul Üniversitesi’nde İslâm Ekonomisi dalında doktora yapan Oktay, aralarında üniversitelerin de bulunduğu çok sayıda kurumda seminer, konferans veya ders verdi, sertifika programları gerçekleştirdi. "İçimizdeki Faiz Lobisi - Tekasür Krizinin Analizi" (2014) adlı eserin sahibi.

 

Eğitmenin Notu

 

Geçmişten günümüze kadar süren, kronikleşen toplumsal ihtilafların, insan-çevre ilişkilerinden ortaya çıkan sorunların sebebini nasıl açıklarsınız? Tarihin en uzun süreli sorunlarından günümüzde yaşanan dedikodulara kadar birçok çözüm bekleyen meselenin iktisadi ilahiyat biliminde ele alınacağını dile getirsek sizce de çok mu iddialı konuşmuş oluruz? Evet, iddialıyız, kanıtlarımız da hazır! Siz de hazırsanız başlıyoruz!

 

Seminer programında;

 

→ Dil ve Gerçeklik

→ İnanç ve Düşünce

→ Bilgi-Bilim ve Din

→ Yaratılış ve Tarih

→ Hz .İnsan

→ Ahlak ve Etik,

→ Ekonomik Büyüme ve Kalkınmanın Teolojisi

→ Ekoloji, Teknik ve Teoloji,

→ Toplum-Tarih ve Siyaset,

→ Hak-Hukuk ve Kurallar

→ Piyasa, Para ve Finans gibi konular işlenecek, bu konular alt başlıkları ile derinlemesine analiz edilecek.

 

Son Başvuru tarihi 5 Kasım 2015

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ