Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Medeniyet Mimarları Okulu Başvuruları Başladı!
KATILIM FORMU
  • Kara Süleyman Tekkesi
  • 11 Şubat 2016 / 05 Mayıs 2016
  • 18.30 - 20.00

Medeniyet Mimarları Okulu Nedir?

           

Medeniyet Mimarları Okulu İslam Medeniyeti’nin temel taşlarını oluşturan alim ve bilim adamlarının bilinenlerinin yanında asıl anlamda bilinmeyenlerin anlatılacağı, konuşulacağı ve bunların üzerine yoğunlaşılacağı bir programdır.

           

Neden Medeniyet Mimarları Okulu?

           

Bu program ile bilinmeyen değerlere ışık tutulur ve bilinenlerden daha fazla bilinmeyen alimin yaşadığı, büyük eserler verildiği, kendilerinden sonraki büyük bir silsileyi etkilediği bildirilir.

 

 

 

Programın Eğitmeni Kimdir?

 

2005 yılında İbn Sînâ’nın Öğrencisi Behmenyâr b. Merzübân ve Felsefesi başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Müstakim ARICI doktora çalışmasını da yine İslâm felsefesi alanında Necmettin el-Kâtibî ve Metafizik Düşüncesi adlı teziyle 2011 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. 2003-2012 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde muhtelif kadrolarda görev yaptı. 2012 yılının Ekim ayında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı ve halen İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanları İbn Sînâ sonrası düşünce ve felsefe, İslâm düşünürlerinde siyaset ve ahlâk felsefesi, İslâm felsefesi tarihi yazıcılığı, İslâm tıp tarihi.

 

Programın Müfredatı

 

1. Hafta        İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumu ve Temel Bilgi Sistemleri

2. Hafta        İslam Medeniyetinde Felsefî İlimler Eğitimi

3. Hafta        “İbnü’n-Nedîm” ve Biyo-Bibliyografik Eseri el-Fihrist

4. Hafta         “Ebû Bekir er-Râzî” ve Tıp Anlayışı

5. Hafta         “Bîrûnî” ve Doğa Bilimleri

6. Hafta         “Fârâbî” Felsefe ve Bilim Tarihine Bakışı

7. Hafta         “İbn Sînâ” ve Osmanlı Düşüncesine Etkileri

8. Hafta         “İbnü’l-Heysem” Optik Biliminin Kurucusu

9. Hafta         Kâdı Said el-Endelüsî ve Bilimler Tarihi

10. Hafta       “İbn Rüşd” ve Platon’un Devlet’ine Yazdığı Telhisi Üzerinden Siyaset Felsefesi

11. Hafta       Seyyid Şerif Cürcânî ve Bir Kelam Klasiği Şerhu’l-Mevâkıf

12. Hafta       “Taşköprîzâde” Bir Osmanlı Âliminin Gözüyle Bilimler Tarihi: Miftâhu’s-sa‘âde

 

Medeniyet Mimarları Okulu’na kimler katılmalıdır?

 

Üniversite okumakta olan ve konu ile ilgilenen veya kendisini geliştirmek isteyenler katılım için başvurabilirler.

 

Programın süresi ne kadardır?

 

Program 12 hafta ders, sonraki 1 hafta değerlendirme toplantısı olmak üzere toplamda 13 hafta sürer. Ara tatil ya da öngörülemeyecek ertelemelerden dolayı 16 hafta, 4 aylık bir program ön görülmüştür.

 

Haftalık ders süresi ne kadardır?

               

Her hafta Perşembe günleri olmak üzere 2 saatlik çift dersten oluşur.

 

Programın sonunda katılımcıların kazanımları neler olacaktır?

 

Program sonunda katılımcılar bildiklerinden daha fazla bilmedikleri simaların medeniyet inşa sürecinde bulunduklarını, bilimin geldiği noktada önemli ölçüde bu alimlerin rol oynadığını öğrenecekler. Bu program tüm alimlerin anlatılması için yeterli süreye sahip olmamasından dolayı kendisini takip eden programlarında bu derslerini devam ettirir.

           

Dersler nasıl işlenir?

 

Dersler seminer olarak düzenlenmektedir. Söz konusu alimler genellikle Avrupa kaynaklı eserlerde bulunduklarından yabancı eserler ve yerli eserler incelenir. Her derste notlar tutularak bunlar düzenli bir yayın haline getirilir.

 

Programın sonunda katılımcılara herhangi bir belge, sertifika veriliyor mu?

 

Evet. Programımızın sonunda en az yüzde 85 katılım gerçekleştirmiş olanlara katılım belgesi verilecektir. Program çerçevesinde seminer programları dışında ayrıca etkinlik gösterenler farklı bir ek belgeyle daha ödüllendirilirler.

 

SON BAŞVURU TARİHİ - 9 ŞUBAT 

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.