Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Şehir ve Medeniyet Okulu'nda İslam Sanatı Semineri

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi'ye bağlı Şehir ve Medeniyet Okulu öğrencilerine, İslam Sanatı ve Geometrik Desenler Uzmanı Serap Ekizler Sönmez tarafından, İslam sanatındaki mimari eserler ve geometrik süsleme unsurları hakkında sunum ve söyleşi yapıldı.

SELÇUKLU MİMARİSİ, OSMANLI MİMARİSİ VE YAZMA ESERLERDEKİ ÖRNEKLER İNCELENDİ

Öğrencilere, İslam sanatındaki geometrik desenler ve analiz metotları mimari eserler üzerindeki uygulamalarının örnekleri ile birlikte sunulduğu seminerde; Selçuklu mimarisi, Osmanlı mimarisi ve yazma eserlerdeki örnekler incelendi.

Seminerde özellikle medreseler ve kervansaraylardaki desenlerde onüçgen, onikigen, onbirgen, yedigen formların dikkat çekici tasarımlarından örnekler sunuldu ve nasıl analiz edildiği hakkında detaylı bilgi verildi.

“Geometrik desenlerin, İslam'ın bilim tarihindeki gelişim sürecine paralel olarak geliştiğini” belirten Serap Ekizler Sönmez, Selçukluların kendilerine has üsluplar geliştirdiğini söyledi.

SERAP EKİZLER SÖNMEZ KİMDİR?

Serap Ekizler Sönmez, Türkiye'de İslam sanatında geometrik desenler üzerine akademik anlamda çalışan tek kişidir.

1973 yılında Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre bu alanda çalıştı.

Üniversitedeyken başladığı resim eğitimine 12 yıl boyunca ressam İlhami Atalay atölyesinde devam etti. Daha sonra sürrealist ressam Erol Deneç'ten dersler aldı. Resme ilgisi ağır basan sanatçı Kimya sektörünü tamamen bırakarak 2003'te kendi atölyesini açtı. Çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldı.

10 yıl boyunca özel dersler verdi ve her yıl öğrencilerini karma sergilere hazırladı. Birçok uluslararası koleksiyonlarda özgün eserleri mevcut olan sanatçı; resim, kaligrafi, karikatür, duvar ressamlığı gibi birçok çeşitli alanda çalışmalarına devam etmektedir.

"İslam Tarihi ve Mimari Eserleri" ve "İslam Sanatı'nda Geometrik Desenler" gibi alanlara merak salarak bu konuda araştırma ve incelemelerde bulunmuş olan Serap Ekizler Sönmez, bu bağlamda Marmara Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Özellikle Mimar Sinan dönemi yapılarını inceleyerek bu yapılarda bulunan geometrik desenlerin analizlerini içeren kapsamlı bir çalışma hazırlamıştır. İslam Mimarisinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğine ilişkin araştırmalar yaparak önemli eserlerin eskiz çalışmalarını ve desenlerini çizmiştir.